Som
Denominació
d’Origen

Bajar

“PARCS NATURALS DE LA COMUNITAT”

València terra
d’arrossars

El cultiu de l’arròs té una gran importància econòmica, ecològica i paisatgística. Treballem cada dia perquè L’Albufera continue conservant la seua essència i biodiversitat.

Arroz Dacsa va començar a treballar la terra de manera sostenible amb la conscienciació del que suposa treballar en un entorn protegit com és la Marjal. La Marjal, és una part fonamental de L’Albufera que comprén més de 14.000 hectàrees dins del Parc Natural, totes elles dedicades al cultiu d’arròs, un cultiu potencialment compatible amb la conservació d’este únic entorn natural.

El canviant paisatge de L’Albufera al llarg de l’any es deu en gran part a les fases en el cultiu de l’arròs: verds a l’estiu, blaus a l’hivern i marrons en les fases en què la terra queda al descobert.

UNES CONDICIONS IDÒNIES PER ALS ARROSSARS

L’Albufera, un
ecosistema únic

El Parc Natural de L’Albufera de València, amb 21.000 hectàrees de superfície, és un dels aiguamolls més importants d’Europa i un exemple de la interacció home / naturalesa. Cuidar i respectar este entorn de gran valor és la nostra meta.

L’Albufera es
un espai viu
Descobrix-ho!

UN PRODUCTE SA I NATURAL

Cultiu tradicional
de l’arròs

En el passat, el cultiu tradicional de l’arròs comprenia un any complet. Actualment, el seu cultiu en els camps valencians comença al gener (quan la terra es prepara per a la sembra “fangueo” i es tanca en el mes d’octubre amb la collita.A principis d’any es buiden els camps d’aigua i s’ara el fang mesclant-ho amb la palla sobrant dels arrossars de l’any anterior. A continuació de març a abril es treballen les terres, llaurant-les i deixant que s’asseque al sol.Al maig, es procedix a l’abonat dels camps deixant-los preparats per a la posterior inundació quedant llestos per a la sembra
.

Hui en dia, la sembra és directa, les llavors es llancen al camp ja inundat. Els grans d’arròs es depositen en sacs sobre l’aigua durant unes 24/48 hores, la qual cosa permet que estos grans s’embeguen en aigua i pesen, la qual cosa farà què al llançar les llavors a l’aigua, estes no suren i se’n vagen al fons on podran arrelar. Durant la major part del cultiu de l’arròs els camps estan contínuament en una recirculació de l’aigua, evitant que esta es quede estancada i poguera empitjorar la seua qualitat. Al llarg de l’estiu, la planta va agafant la seua dimensió i es torna més rígida a causa del creixent pes dels grans d’arròs. La canya proporciona una espiga verdosa que al madurar es tenyirà d’un groc daurat fins a aconseguir el seu punt òptim. En els mesos de setembre i octubre, depenent de la varietat de l’arròs les espigues ja han aconseguit la grandària i la maduració desitjats, és el moment del buidatge de l’aigua dels terrenys i a continuació comença la collita del nostre cereal: la sega de l’arròs.

La recol·lecció es realitza de forma mecanitzada, amb recol·lectores que a part de segar l’arròs ho desgranen deixant-ho llest per al seu posterior emmagatzemament. L’arròs corfa es trasllada als magatzems on és sotmés a una primera selecció i classificació. Disposem d’un entorn privilegiat enclavat en un parc natural, que combina les màximes exigències de seguretat alimentària i unes instal·lacions amb les més modernes tecnologies d’elaboració. Per tot això, podem assegurar la qualitat, la traçabilitat i oferir un producte sa i natural.

La conservació és
responsabilitat de tots