Productes de proximitat: què són i quins beneficis aporten

Els productes de proximitat o productes de km 0 són aquells que es produïxen o recol·lecten en zones pròximes al lloc de venda on el consumidor final els adquiere.

Esta proximitat suposa un gran benefici a nivell econòmic i ecològic, a més de beneficis per a la teua salut. I encara que recentment es parla molt del consum d’aliments de proximitat com si d’una moda es tractara, cal pensar en això com una tendència que ha vingut a quedar-se per moltes razones.  De fet, el consum de productes de km 0 o proximitat és un dels Objectius de Desenrotllament Sostenible plantejats per l’ONU per a 2030.  Et comptem tots els beneficis que té per a tu i per a la teua salut consumir o comprar productes de proximitat:

Beneficis de consumir productes de proximitat

Com hem comentat dalt, els productes de proximitat es produïxen o recol·lecten prop de tu, la qual cosa suposa beneficis a diferents nivells:

Major frescor i sabor

Òbviament, com el temps que passa entre que es recol·lecta un producte i es consumix és menor, els aliments de proximitat arriben més frescos a les nostres casas.  Però també ens assegurem de que són productes de temporada, la qual cosa vol dir que posseïxen major quantitat de nutrients perquè maduren de manera natural i major sabor, ja que s’afavorix que es perceben millor les seues propietats organolèptiques (sabor, olor, tacte,…)

Més sostenibles

Al tractar-se de compres locals ajudem al medi ambient, perquè es reduïx l’empremta de carboni que produïx el transport fins a arribar al nostre punt de venda. Els gasos que generar el transport són, en gran part, responsables de l’efecte hivernacle que causa el canvi climàtic.

Reducció de desperdici alimentari

Al reduir-se el temps entre la producció/recolecció i el consum és menys probable que un aliment, sobretot si és fresc, s’espatle. No obstant això, quan els aliments es porten de lluny, encara que es posen tots els mitjans necessaris per a la seua bona conservació durant el transport, és més probable que s’espatle un nombre més gran d’aliments, la qual cosa suposa un augment en la quantitat de desperdicis alimentaris.

Ajuda a promoure l’economia local

Comprar productes de proximitat beneficia a l’economia local de la zona, amb això donem suport a empreses i productors locals. Però també fomentem el treball agrícola de la regió.

Economia circular

Al mantindre els llocs de treball d’una zona es beneficia l’economia circular, ja que estes persones poden continuar invertint en la resta de negocis del seu voltant. D’esta manera es protegix l’economia més pròxima i local i, conseqüentment, al territori en què cohabiten consumidors i productors

Nostre arròs, aliment de proximitat

Com a consumidor, ja has vist com suposa de beneficiós adquirir aliments i productes de proximitat. Des d’Arròs Dacsa també apostem per matèries primeres i productes de km0 per a traslladar tots eixos beneficis al nostre producto.  Per això, el nostre arròs està cultivat en la Parc Natural de l’Albufera, molt prop de les nostres instal·lacions envasadores. La proximitat ens assegura un producte llest per a empaquetar en molt poc de temps, assegurant-nos així la qualitat i frescor i que les propietats de l’aliment es mantinguen intactes.

Esta proximitat també ens permet reduir l’empremta de carboni que generem entre el lloc de producció i el d’embalatge, ajudant així a ser més sostenibles i a cuidar el nostre medi ambient.  Però a més, respectem el temps de sembra i recol·lecta òptim, seguint sempre els cicles naturals de l’arròs, garantint així la seua temporalitat, la qual cosa ho convertix en un arròs més sa i amb sabor.

En Arròs Dacsa cuidem els nostres agricultors i els ajudem a protegir i millorar l’entorn de l’Albufera, lloc d’origen del nostre arròs. Però també, a preservar l’economia de la zona i una forma de vida ancestral que va heretant-se de generació en generació. I amb això, mantenim llocs de treball i l’economia circular dels pobles de l’Albufera de Valencia.  El nostre arròs a més compta amb una vigilància extra com és la de la Denominació d’Origen Arròs de València que ens oferix un major coneixement de la procedència del nostre arròs. El que ens permet assegurar que oferim un arròs més natural, ja que els nostres agricultors han d’apostar per una agricultura amb menys químics que no perjudique l’entorn natural com és el de l’Albufera. 

Com veus, consumir productes de proximitat aporta nombrosos beneficis econòmics, ecològics i per a la teua salut. Per això, en Arròs Dacsa sempre apostem per l’arròs de València cultivat en l’Albufera  que, a més de ser el millor arròs del món, aportarà als teus plats un sabor únic.

Usant Arroz Dacsa per a les teues elaboracions estàs apostant per la qualitat d’un producte de proximitat i donant suport a l’economia local de l’Albufera de València, a més d’invertint en processos més naturals i sostenibles amb el medi ambient.